Met de begeleiding door maatjes helpt SchuldHulpMaatje Rhenen inwoners van de gemeente Rhenen te werken aan een ordening van hun administratie, budgettering van hun uitgaven en afstemming met instanties en schuldeisers. Preventie op het voorkómen van schulden is tevens aan de orde evenals het onderzoeken van de mogelijkheden voor verbetering van de inkomenspositie.

Schulden hebben vaak met meer te maken dan alleen geld. Vandaar dat SchuldHulpMaatjes structurele hulp aanbieden. Zo leren mensen zelf de regie te nemen over hun financiële situatie. SchuldHulpMaatjes staan naast de hulpvrager, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. In de praktijk betekent dit dat SchuldHulpMaatjes en hulpvrager, zonder enige machtsverhoudingen, samen oplossingen bedenken.

De Stichting HulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie, hetgeen inhoudt dat de werkzaamheden van de projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers; de maatjes. Een uitzondering daarop wordt gemaakt voor de professionele leiding om de continuïteit te bewaken, de vereiste uitvoeringsstandaard te bereiken, deze te borgen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Het is voor SchuldHulpMaatje niet van belang wat de oorzaken zijn waardoor financiële problemen zijn ontstaan. We kijken niet naar het verleden maar naar de toekomst: wat is er voor nodig om problemen op te lossen en zelfredzaamheid te bevorderen?
Ook al is SchuldHulpMaatje Rhenen een initiatief van Rhenense kerken, aanvragers hoeven niet aangesloten te zijn om aanspraak te kunnen maken op onze begeleiding.