Samengaan Stichtingen Noodfonds Rhenen en SchuldHulpmaatje Rhenen

In de afgelopen jaren zijn er in Rhenen allerlei activiteiten door burgers opgezet, die tot doel hebben  kwetsbare medeburgers te ondersteunen.  Zo ontstond Schuldhulpmaatje waarvan de vrijwilligers mensen helpen die schulden hebben. Ook werd er een Noodfonds opgezet dat mensen helpt in acute financiële nood, die niet in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand. Iets later startten een aantal vrijwilligers de Formulierenbrigade. Deze helpt mensen, die moeite hebben hun weg te vinden in de bureaucratie, b.v. het aanvragen van toeslagen, minimaregelingen, kwijtschelding van belastingen en bij het indienen van eenvoudige belastingaangiftes.  En vanuit Schuldhulpmaatje werd het initiatief genomen tot de oprichting van JobHulpMaatje Rhenen. Het doel van JobHulpMaatje is om mensen te ondersteunen bij het zoeken naar werk. Om de samenwerking op het gebied van armoedebestrijding in de gemeente Rhenen te bevorderen werd tenslotte het Netwerk tegen Armoede opgezet, dat regelmatig themabijeenkomsten organiseert.

Om deze activiteiten beter op elkaar af te stemmen en om de organisatie efficiënter te maken zijn deze activiteiten op 8 december 2020  onder gebracht onder één organisatie Stichting Hulpmaatje Rhenen. Bij deze gelegenheid nam Arie van der Staaij, die hierbij een cruciale rol heeft gespeeld, afscheid als voorzitter. Het nieuwe bestuur bestaat uit:(vlnr) Dick Kool, Hannah van der Tang, Jaco van den Broek, Tjark Struif Bontkes en Kees Jochemsen.

                                                                                                                                                                                                                                      publicatie 10-12-2020

 


 

 

 

Landelijke prijs voor Hulpmaatje Rhenen

ma 12 okt 2020, 12:00 

   

 

RHENEN - Maandag 5 oktober mochten Kees Jochemsen en Tjark Struif Bontkes de Publieksprijs van de Cliënt in Beeldprijs van de Landelijke Cliënten Raden in ontvangst nemen. De prijs bestond uit een bedrag van 2500 euro en een mooi kunstwerk.

De Landelijke Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de sociale diensten en is gesprekspartner van de landelijke overheid.

Eigenlijk bestaat Hulpmaatje Rhenen nog niet eens officieel! Hulpmaatje Rhenen is een verzameling van Schuldhulpmaatje, Jobhulpmaatje, Noodfonds, Formulierenbrigade en Netwerk tegen Armoede. Het gezamenlijke doel van deze activiteiten is om de burgers van Rhenen bij te staan, die kampen met armoede en schulden of moeite hebben met het vinden van werk. Ook helpt zij mensen bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van ondersteuning. Per 1 januari 2021 worden alle activiteiten samengevoegd onder de naam Hulpmaatje Rhenen met één bestuur.

Waarom dan nu al deze prijs? De jury waardeerde het feit dat deze activiteiten door vrijwilligers zijn opgezet en dat deze elkaar versterken. Ook het feit dat deze activiteiten een ‘smeerolie’-functie hebben tussen cliënten en de gemeente werd zeer positief beoordeeld. Er is een tekenfilmpje van gemaakt dat te zien is in de hal van het gemeentehuis . De prijs is een grote stimulans voor de vrijwilligers om op de ingeslagen weg verder te gaan!

Bron Gemeentenieuws

 

Wilt u ook het nominatiefilmpje zien? klik dan op deze knop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        publicatie 15-10-2020

 


 

Stem op  SchuldHulpMaatje Rhenen!

Hulpmaatje Rhenen* is genomineerd voor de Cliënt in Beeldprijs van de Landelijke Cliëntenraad. Een prachtige erkenning voor onze werkwijze: oog en oor voor de hulpvrager, de cliënt in beeld.

"Er is echter ook een Publieksprijs te winnen en daarvoor hebben we jullie nodig." zegt Tjark Struif Bontkes, Maatje in Rhenen.

De winnaar krijgt € 2.500 en wordt bovendien gepromoot als voorbeeld van een organisatie met een meer menselijke dienstverlening. Dat is een eerbetoon waar alle SchuldHulpMaatje- en JobHulpMaatje-locaties van meeprofiteren.

Dus klik op onderstaande link, bekijk het filmpje en stem!

Stem op Hulpmaatje Rhenen

*Hulpmaatje Rhenen is het samenwerkingsverband van Netwerk tegen Armoede, Schuldhulpmaatje, Formulierenbrigade, Noodfonds en Jobhulpmaatje).

 gepubliceerd: 24-04-2020


Een SchuldHulpMaatje kan u helpen!


De corona-uitbraak zorgt voor veel onzekerheid. Zorgen over de eigen gezondheid en je omgeving. Ook kunnen er financiële zorgen ontstaan. De meeste mensen zijn niet goed voorbereid op een crisis als deze. Een terugval in inkomen is een forse tik. Sommige huishoudens hebben nu al iedere maand moeite om de eindjes aan elkaar te
knopen. Als deze crisissituatie langer duurt, zullen meer mensen in de betalingsproblemen komen.


Advies

Zet uw financiën op een rijtje, zeker in deze crisistijd. Het inkomen kan lager worden, kosten kunnen stijgen of wellicht afnemen. Juist in deze periode kunnen de financiën afwijken. Bijvoorbeeld door de sociale onthouding of het thuiswerken, minder kosten voor openbaar vervoer of auto. Maak opnieuw een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Zet de vaste lasten op een rij, uw reserveringsuitgaven en uw huishoudelijke uitgaven. Trek alle uitgaven van de inkomsten af. U ziet dan hoeveel u per
maand tekortkomt of overhoudt. Zo heeft u een goed inzicht in uw persoonlijke financiën.


Tref maatregelen


Ziet u dat u maandelijks een tekort heeft en dat u inteert op uw spaargeld? Neem dan al uw uitgaven onder de loep en kijk wat er anders kan.


Hulp nodig?


Een maatje van Schuldhulp Rhenen kan helpen. We helpen iedereen die financieel dreigt vast te lopen en graag een beter overzicht wil hebben. Onze maatjes bieden een luisterend oor, brengen structuur aan en geven inzicht in de mogelijkheden.  


Samen lukt ‘t! Ook nu!


SchuldHulpMaatje Rhenen 

 

Bel: 06- 26366131
Mail:  info@shmrhenen.nl
Kijk op: www.schuldhulpmaatjerhenen.nl
Meld je aan op; “Uit de Schulden.nu

Coördinatoren:
Rudolf van Tilborg
Gerrie Ariesen

 

gepubliceerd: 24-04-2020


 

"Het is heel duur om arm te zijn.”

„Als advocaat in zaken van armoede en schulden leerde ik vooral één ding: Het is heel duur om arm te zijn.” Dit zei Don Ceder, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amsterdam zaterdag op de werkconferentie ”Geloven in mensen” in Ede.

Lees hier verder

gepubliceerd: 28-01-2019


SchuldHulpMaatje en Leger des Heils gaan nauwer samenwerken

Meer huishoudens met schulden vroeger bereiken en snel en effectief helpen in nog meer plaatsen in Nederland. Met die ambitie gaan SchuldHulpMaatje  en Leger des Heils nauwer samenwerken.

Op 5 september 2018 ondertekenden voorzitter Joost Schelling namens SchuldHulpMaatje en veldsecretaris Richard de Vree namens het Leger des Heils Kerkgenootschap een nieuwe samenwerkingsverklaring.
 

Lees verder

gepubliceerd: 5-09-2018


Oog voor laaggeletterdheid helpt bij aanpak schulden

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven raken makkelijk in de schulden. Maar liefst de helft van de mensen met betalingsproblemen is laaggeletterd*. Doordat de leesproblemen vaak onopgemerkt blijven, valt het niet mee om de financiële problemen op te lossen. Zelfs niet met hulp van SchuldHulpMaatje. De begeleiding is immers gericht op zelfredzaamheid: de hulpvrager moet zelf zijn post openmaken en zelf de formulieren voor het aanvragen van toeslagen invullen. Als het maatje niet weet dat de hulpvrager dat niet kan, ontstaat makkelijk de indruk dat hij niet meewerkt. SchuldHulpMaatje heeft daarom samen met Stichting Lezen en Schrijven een gerichte aanpak ontwikkeld om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven effectiever te helpen om hun geldzaken weer onder controle te krijgen.

lees verder 

gepubliceerd: 23-08-2018


Nieuwe sponsor voor Opleidingen van Rhenense Maatjes 

       LogoRabo  Coöperatiefonds Rabobank Vallei en Rijn 

Wij zijn verheugd dat het Coöperatiefonds ons voor de komende 3 jaar wil ondersteunen door een financiële bijdrage in de opleidingskosten.
Opleidingen zijn voor ons essentieel omdat wij alleen werken met gecertificeerde Maatjes om de kwaliteit van ons werk te waarborgen. Elk Maatje start daarom met een driedaagse training en wordt vervolgens elk jaar getoetst op actuele thema's om de kennis up-to-date te houden.

   

 

gepubliceerd: 30-04-2018


Staatssecretaris bezoekt SchuldHulpMaatje in Leiden

Vandaag doet Tamara van Ark, de nieuwe Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, haar bezoek aan Leiden. Zij zal rond 15:30 uur aankomen bij SchuldHulpMaatje Leiden e.o, ondergebracht in de Stichting Voor Elkaar Leiden. Binnen het nieuwe regeerakkoord ligt de focus op de participatiemaatschappij en aanpak bij schulden. SchuldHulpMaatje Nederland geeft Tamara van Ark een kijkje achter de schermen van het werk in meer dan 100 gemeenten met ruim 2.000 maatjes .
  lees hier verder

gepubliceerd: 30-11-2017


Nieuwe Maatjes ontvangen opleidingscertificaat

Wij hebben een nieuwe groep vrijwilligers die de training van de landelijke vereniging met succes hebben afgerond en zich dus "gecertificeerd SchuldHulp Maatje" mogen noemen.

Jolanda de Heer, wethouder van de gemeente Rhenen, heeft in het Huis van de Gemeente Rhenen de certificaten uitgereikt.

Voor een foto van de nieuwe maatjes klik hier.

gepubliceerd: 31-08-2017


‘Met dank aan het Nationaal Kinderhulp Fonds'

 

Soms is het mooi om als maatje wat extra's te kunnen doen voor een client.

Zo werd een van onze maatjes geconfronteerd met een casus waarbij studieboeken en laptops nodig waren zodat twee kinderen ( twintigers) een vervolg studie op konden pakken. Tot onze verrassing werd hierop supersnel gereageerd en kwam binnen een week goedkeuring van de aanvraag ! 

Ook iets benodigd voor een kind? vraag het eens na bij www.kinderhulp.nl wat er mogelijk is.

 

gepubliceerd: 31-08-2017


‘Door zijn hulpvraag bleek dat meer vluchtelingen kampen met schulden

 

“Door zijn hulpvraag kwamen we erachter dat hij niet de enige is die kampt met schulden. Door de cultuurverschillen komt dit probleem bij meer vluchtelingen voor. Deze man is de eerste cliënt van SchuldhulpMaatje voor Vluchtelingen in Rhenen. We zijn echt net begonnen”, vertelt coördinator Rudolf van Tilborg van Stichting Schuldhulp Rhenen.

Lees verder op de site van het Oranjefonds!.

 

gepubliceerd: 15-07-2017


Geplande certificaat uitreiking Nieuwe Maatjes

Wij hebben een nieuwe groep vrijwilligers die de training van de landelijke vereniging met succes hebben afgerond en zich dus "gecertificeerd SchuldHulp Maatje" mogen noemen.

Op 20 september aanstaande zal Jolanda de Heer, wethouder van de gemeente Rhenen in het Huis van de Gemeente Rhenen, deze uitreiking verzorgen.

 

gepubliceerd: 15-07-2017


Quote coördinator Gerrie Ariesen

"Bij Schuldhulpmaatje kun je in direct contact met de mensen hulp bieden."

Lees in dit interview in De Hank waarom

gepubliceerd: 10-07-2017


29 maart 2017 Certificaat uitreiking Nieuwe Maatjes

Een groep van 4 nieuwe maatjes heeft de training van de landelijke vereniging met succes afgerond. Michel Poot, Dieneke van Lagen, Friso Keulen en Gerrie Ariesen hebben het certificaat behaald.

Jolanda de Heer, wethouder van de gemeente Rhenen heeft de certificaten uitgereikt in het Huis van de Gemeente Rhenen.

 

gepubliceerd: 29-03-2017


Februari 2017 Zelfstandige stichting

Eind 2015 zijn we als onderdeel van de Veendaalse SchuldHulpMaatjes stichting begonnen. Nu een goed jaar later is " Rhenen"  zo ver dat we zelfstandig verder kunnen met een team van eigen coordinatoren en maatjes. 

 

gepubliceerd: 15-03-2017