Geïnteresseerd om ons te komen versterken? Meld je aan als Maatje

Wat doe je als maatje?

 

Als maatje biedt je praktische ondersteuning aan cliënten met een schuldprobleem en werk je met hen samen aan een oplossing. Je geeft de cliënten geen geld. Je neemt ook niet hun problemen over. Wanneer dat nodig is, zul je de cliënt doorverwijzen naar de juiste instantie. Cliënten met ernstige psychische klachten, of met probleemverslavingen als gokken, drank of drugs kan je niet ondersteunen. Deze cliënten kunnen uitsluitend door professionele hulpverleners geholpen worden.

Huisbezoek

Het liefst worden maatjes bij hulpvragers thuis ontvangen. Dat is op afspraak mogelijk. Tijdens een huisbezoek bepalen maatjes en hulpvragers samen nieuwe (leer)doelen en een plan van aanpak. Daarnaast bespreken zij het huiswerk dat de cliënt heeft gemaakt en de ervaringen met de afspraken. Tijdens het huisbezoek heeft de hulpvrager altijd te maken met zijn vaste maatje. 
Wanneer huisbezoek niet lukt, kan een afspraak worden gemaakt in het Huis van de Gemeente.

Hoe ga je als maatje te werk?

 • Je bent een luisterend oor en oordeelt niet.
 • Je stelt in overleg met jouw cliënt de hulpvraag vast.
 • Je helpt jouw cliënt de administratie te ordenen, formulieren in te vullen en de post systematisch te openen.
 • Je creëert samen met jouw cliënt duidelijkheid in de financiële situatie.
 • Je stimuleert en ondersteunt jouw cliënt om het schuldvraagstuk zelf op te lossen.
 • Je helpt jouw cliënt een budget op te zetten.
 • Je kijkt samen met jouw cliënt naar de mogelijkheden van uitkeringen en toeslagen.
 • Je helpt jouw cliënt de weg te vinden naar de juiste instanties.
 • Indien nodig, begeleid je jouw cliënt bij gesprekken met schuldeisers of uitkerende instanties.
 • Je bouwt met de cliënt een gezonde financiële toekomst op.

Opleiding en training

Voordat je een maatje kan worden volg je een driedaagse opleiding die gegeven wordt op een nader te bepalen locatie. Als je eenmaal maatje bent geworden, kan je ook specialiseren zodat je kan worden ingezet om jongeren te helpen.

Elk maatje krijgt een driedaagse training over:

 • Zichzelf, als persoon en als maatje.
 • De wijze waarop hij/zij de cliënt/hulpvrager motiveert.
 • De rol naar de hulpvrager.
 • De portemonnee en praktijk van de hulpvrager.
 • De positie als maatje.
 • De schuldeisers.
 • De schuldhulpverlening.
 • De hulpmiddelen, zoals de sociale kaart en ondersteuning.

Intervisie en kennis

Regelmatig organiseert SchuldHulpMaatje Rhenen intervisie-bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten kunnen de maatjes kennis en ervaring uitwisselen. Ook werken we voortdurend aan de uitbreiding van de kennis van de maatjes. Via e-learning leren de maatjes over de nieuwste ontwikkelingen.

Wat wordt verwacht van een maatje

 • Gezond verstand.
 • Enige vaardigheid om met allerlei soorten mensen om te gaan.
 • Plezier in het samen ordenen van financiën en uitzoeken hoe allerlei regelingen in elkaar steken.
 • Bijwonen van de maandelijkse maatjesbijeenkomst.
 • Beschikbare tijd.